เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาลสัตว์มาสเตอร์ เพ็ท ดำเนินการโดย บริษัท เว็ท แพลนเน็ท จำกัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2552 ดำเนินกิจการแรกเริ่มด้วยการจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง โดยแบรนด์ที่เป็นที่คุ้นเคยเป็นอย่างดีของสัตวแพทย์และกลุ่มเจ้าของสัตว์เลี้ยงทั่วประเทศ คือ แบรนด์ Nano Series

ปัจจุบัน เว็ท แพลนเน็ท ดำเนินกิจการ โรงพยาบาลสัตว์มาสเตอร์ เพ็ท (Master Pet) โดยเน้นการรักษาที่ถูกต้องแม่นยำ โดยสัตวแพทย์เฉพาะทางที่ชำนาญการ ตลอดจนอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยตลอดการรักษา