เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

บริษัท เว็ท แพลนเน็ท จำกัด จัดตั้งขึ้นในปี 2552 ดำเนินกิจการด้วยการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง (Pet) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงในตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง โดยผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่คุ้นเคยและได้รับความไว้วางใจจากสัตวแพทย์
โรงพยาบาลสัตว์ คลินิกสำหรับสัตว์เลี้ยง และกลุ่มเจ้าของสัตว์เลี้ยงทั่วประเทศมาอย่างยาวนาน คือ ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Nano Series

นอกจากนี้ เว็ท แพลนเน็ท ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้รัก
สัตว์เลี้ยงอีกเป็นจำนวนมาก