บริการการรักษา

บริการอาบน้ำตัดขนและฝากเลี้ยง

เปิดให้บริการการรักษา  ทุกวัน  เวลา 09.00 น. – 22.00 น.

เปิดให้บริการอาบน้ำ ตัดขน ทุกวัน  เวลา 09.00 น. – 19.00 น.