กลุ่มอาหารเสริม

V-Four : LIPOSIL GEL (ไลโปซิล เจล)
V-Four : Fer-MACC GEL (เฟอร์-แมกซ์เจล)
V-Four : Beta-Gen GEL (บีทา-เจน เจล)
D Essence Liquid (ดี เอสเซนส์ ลิควิค)
V-MaX: Veron TAB (วีรอน แท็ป)
V-MaX: BIO-GUT TAB (ไบโอ-กัส แท็ป)