ศูนย์โรคผิวหนัง

โรงพยาบาลสัตว์มาสเตอร์ เพ็ท ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหนัง, เส้นขน และช่องหู รวมทั้งโรคภูมิแพ้ผิวหนังชนิดต่างๆ อาทิ โรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อยีสต์ โรคผิวหนังที่เกิดจากปรสิตภายนอก และไรขี้เรื้อน ขนร่วง ผิวแห้ง มีรังแค กลิ่นตัว โรคเกี่ยวกับช่องหู และไรในหู โรคภูมิแพ้ผิวหนัง และการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้จากตัวอย่างเลือด

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับศูนย์โรคผิวหนัง

  • กล้องจุลทรรศน์
  • เครื่องตรวจเชื้อรา
  • เครื่องตรวจหู