ศูนย์โรคหัวใจ

โรงพยาบาลสัตว์มาสเตอร์ เพ็ท พร้อม ให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงที่เป็นโรคหัวใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากโรคหัวใจส่งผลต่ออายุ ที่ยืนยาวของสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก ซึ่งเรามีเครื่องมือที่ครบครันในการตรวจวินิจฉัยภาวะผิดปกติของระบบหัวใจ และยังดำเนินการโดยสัตวแพทย์ผู้มีความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อให้สมาชิกครอบครัวเช่นสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักอยู่กับคุณให้นานที่สุด

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับศูนย์โรคหัวใจ

  • เครื่องถ่ายภาพรังสีช่องอกระบบดิจิตอล และระบบ real time (Fluoroscopy)
  • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  • เครื่องตรวจอัลตร้าซาวน์หัวใจ
  • เครื่องวัดความดันโลหิต