ศูนย์ศัลยกรรม กระดูกและข้อ

โรงพยาบาลสัตว์มาสเตอร์ เพ็ท มีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวินิจฉัยและดูแลเรื่องกระดูก ทั้งภาวะกระดูกหักที่อาจต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน หรือความผิดปกติที่ส่งต่อทางพันธุกรรม ไปจนถึงโรคที่เกิดจากความเสื่อมของกระดูก รวมไปถึงมีอุปกรณ์รองรับการรักษาที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นการวาง plate ใส่ pin ผ่าตัดหัวกระดูก ทำให้การรักษาเป็นไปอย่างทันท่วงที เพราะทุกวินาทีของสัตว์เลี้ยงของคุณมีค่าเสมอ