ชื่อผลิตภัณฑ์ HILYTE (ไฮไลต์)

คุณสมบัติ

  • ผลิตภัณฑ์น้ำอิเล็กโทรไลต์สำหรับฆ่าเชื้อ (กรดไฮโปคลอรัส)
  • ช่วยยับยั้งและกำจัดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา
  • ปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำหอม
  • ปลอดภัย ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง และดวงตาของสัตว์เลี้ยง
  • ไม่ก่อให้เกิดคราบ และกัดกร่อนพื้นผิววัสดุ