"เว็ท แพลนเน็ท"

สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืนสำหรับสัตว์เลี้ยงครบวงจร

โครงสร้างองค์กร

ทำเนียบผู้บริหาร

นายสัตวแพทย์ไพฑูรย์ สายแวว

กรรมการผู้จัดการ

นายสัตวแพทย์สุรศักดิ์ พ่ออามาตย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

คุณภัทรวดี เรียนเก่ง

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง