"เว็ท แพลนเน็ท"

สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืนสำหรับสัตว์เลี้ยงครบวงจร

เกี่ยวกับบริษัท

ประวัติความเป็นมา

บริษัท เว็ท แพลนเน็ท จำกัด จัดตั้งขึ้นในปี 2552 เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มสัตว์เลี้ยง (Pet) โดยผลิตภัณฑ์หลักของ VPN เกิดจากการค้นคว้าและวิจัยในนวัตกรรมจากบริษัท ศูนย์สมาร์ทเทค จำกัด (บริษัทในเครือ) นำมาต่อยอดรังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงและใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มโรงพยาบาลสัตว์และคลินิกสำหรับสัตว์